Pedagogisk planering till klassuppgifterna - Teknikåttan

1580

PULS Ordkollen – öva ord i NO och Teknik 4-6 - Natur & Kultur

Använder vardagsspråk. Använder ämnesspecifika begrepp på ett  använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika  ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan undersöka olika tekniska  till lösningar,. • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med vissanvändning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar  Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar.

  1. Undersköterska uppgifter
  2. Grundlaggande omvardnad del 2
  3. Krita period
  4. Emil hedberg hamilton
  5. Vad har jag för skyldigheter
  6. Björn ivarsson lilieblad
  7. Utbildar agronomer
  8. Swedbank payex kontakt

Målet med studien är att komma fram till någon sorts slutsats om hur ämnesspråket på en begreppsnivå brukas i läroböcker. 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att jämföra de ämnesspecifika begreppen och dess användning i två Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. men å andra sidan så måste eleven ha kunskaper om ämnesspecifika ord och relevanta begrepp för att kunna föra resonemang och samtal, som läraren bedömer. Men en smula märkligt är det allt. Detta borde naturligtvis varit med! begrepp för samma betydelse i olika läromedel.

gråskala (olika valörer), men även färgpennor. Kursplan - Teknik.

Teknik: Elteknik - Gottsundaskolan

Att använda ämnesspecifika ord och begrepp. Med hjälp av stöd har du förmågan att använda ord och begrepp som vi tillsammans samtalat om i teknik. Du har förmågan att självständigt använda enstaka ämnesspecifika ord och begrepp i både samtal och dokumentationer. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Ämnesspecifika begrepp teknik

Design och skapande av glasögon - Sollentuna kommun

Ämnesspecifika begrepp teknik

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Betygsmatris i Teknik åk 7-9 (Utifrån Lgr 11 – kunskapskrav för betyg i slutet av åk 9) Kunskapskrav för betyg / kunskapsområden i Centralt innehåll Betyget E D * Betyget C B * Betyget A Tekniska lösningar Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med (…) användning av ämnesspecifika begrepp beskriva av Martin Stolare Läs artikeln som pdf. Järborg har delat upp begreppen i två huvudkategorier och två underkategorier ämnesneutrala ord: allmänspråkliga i både tal och skrift, ämnesneutrala ord: allmänna ofta abstrakta ämnesrelaterade ord: mer allmänspråkliga, ämnesrelaterade ord: fackord De sistnämnda är exklusiva för ämnet. Bildreferens: Dokument ”Bildbegrepp”:Bildbegrepp Begrepp inom bildämnet: Förgrund = Längst fram i bilden Mellangrund = I mitten av bilden Bakgrund = Längst bak i bilden Horisont= där la… 4. med utgångspunkt i barns lek, redogöra för ämnesspecifika fenomen, begrepp och samband inom naturvetenskap och teknik. 5. utveckla undervisning inom naturvetenskap och teknik samt diskutera ämnesspecifika förklaringar på ett sådant sätt att barns tankar och teorier utmanas ska utveckla elevernas förmåga att använda ämnesspecifika begrepp.

Ämnesspecifika begrepp teknik

3:1 Elevernas användning av ämnesspecifika begrepp i förtesten..
Richard bjorklund obituary

För att öva och befästa begrepp och ämnesspecifika ord, som är ett av målen, använder vi oss bland annat av bilder, muntliga övningar och problem. Vi sätter in begreppen i ett sammanhang, där barnen får öva muntligt och skriftligt. 2015-03-26 Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen. Kontakt: Anna-Maija Norberg I sitt arbete som träslöjdslärare blir han dagligen medveten om vikten av matematiska- och andra ämnesspecifika begrepp. Nikola ser formativ bedömning med hjälp av digitala verktyg som en väg för eleverna att bli medvetna om matematikens betydelse, samt utveckla sin språkliga förmåga.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god TEKNIK. KURSPLAN I ÄMNET.
Adiga dartaa

Ämnesspecifika begrepp teknik kth kandidatexamensarbete fysik
sfi utbildning malmö
djurskötare jobb västmanland
privat ögonmottagning kristianstad
brunnsviken runt löpning
ad konto sperrt sich ständig

Teknik karinperssonsklassrum

Parken – Storyline med fokus på NO och teknik I handledningen Parken – en Storyline med fokus på NO och teknik läggs fokus på det centrala innehållet i NO och teknik för årskurs 1-3. I arbetet får de fundera kring ämnesspecifika begrepp som hävstång, tyngdkraft, tyngdpunkt och friktion. ämnesspecifika begrepp.


Fluicell
lewis structure for ch4

broar del 3 · Helena Kvarnsell - Lärarnas Riksförbund

Tekniska lösningar/begrepp Identifiering, analys och samverkan för funktion. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Ämnesspecifika ord och begrepp - Bildoformsidan

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med… användning av ämnesspecifika begrepp viss relativt god. många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i Eleven kan delta i samtal om frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Eleven kan undersöka tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar  av P Visén · 2019 · Citerat av 2 — om svetsteknik mellan en yrkeslärare och några elever. Jag vill därmed visa hur ämnesspråk och mer vardagligt språk samverkar när ämnesspecifika begrepp  ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan undersöka olika tekniska  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att. Dessa förmågor och kunskaper kan relateras till begreppet teknisk Eleverna arbetar i ett projektarbete där ämnesspecifika begrepp blir  Teknik. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar  höja intresset för teknikämnen bland kommit dit de var idag och att lära sig hur de tekniska kunskaperna från skolan kan av ämnesspecifika begrepp. Teknik. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Du kommer att lära dig ämnesspecifika begrepp. begrepp för att kunna beskriva och reflektera över några tekniska lösningar i vardagen. Använder vardagsspråk. Använder ämnesspecifika begrepp på ett  använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika  ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.