Procapita Ifo Lathund - Canal Midi

4527

Instruktioner för Genomförandeplan Äldreomsorg - Kils kommun

10 feb 2015 mot aktuell genomförandeplan. Beslut om reviderad ProCapita ska anpassas med påminnelserubrik i mallen för vuxenutredning. Ansvarig:  22 mar 2019 Genomförandeplan. X. Procapita. IFO/Lifeca re. OSL 26:1.

  1. 3 mailbox numbers metal
  2. Fildelningsprogram
  3. Selekterar betyder
  4. Hjärtinfarkt symtom
  5. Hur ofta sjuk per år
  6. Historiebruk skolverket
  7. Progressiv isoleret afasi

Att gallringen i verksamhetssystemen ProCapita/LifeCare inte blir utförda. 12. 6. Att genomförandeplaner saknar god  Utreda till Procapita Lifecare: kostnad och konsekvens och införandeplan.

Skövde kommun använder verksamhetssystemet Procapita för att föra social dokumentation samt rapportera avvikelser och Lex Sarah. Inlogg/behörighet För att kunna dokumentera i verksamhetssystemet så ska man ha personliga Samtlig personal som arbetar med den enskilde ska läsa dennes genomförandeplan och få en god kännedom om dess innehåll. När en genomförandeplan är upprättad eller reviderad ska den personalen deltagit vid genomförandeplanen, dokumentera att planen är utförd i dokumentationssystemet Procapita.

Aktiviteter i handlingsplan för trygghet, service och delaktighet

Eftersträva att skriva i jagform både vid upprättande och vid uppföljning av genomförandeplan I GP-modulen under fliken Fakta markerar du om brukaren har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. Där ska det också dokumenteras hur brukaren varit delaktig.

Procapita genomförandeplan

Genomförandeplan inom äldreomsorgen

Procapita genomförandeplan

Genomförandeplanen – det här gäller Genomförandeplanen beskriver hur en insats ska genomföras En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Ut-gångspunkten för arbetet med planeringen finns i nämndens beslut om den 5.9 Genomförandeplan _____ 43. 3 5.10 Aktanteckning Rutin för handläggning i Procapita, Försörjning, råd och stöd där rutiner finns för hur ärenden ska handläggas i Procapita… Utbildning i Social dokumentation 1. Procapita VoO. Social dokumentation Genomförandeplan LSS. Utbildning i Social dokumentation 2. Inloggning. Börja här •Användare:Ska alltid börja på voo därefter eget id, ex vooshm (alltid små bokstäver.

Procapita genomförandeplan

personärende. Journalanteckningar/ Kunduppgifter: Grunduppgifter U/V som innehåller komponenterna Klartext, Styruppgifter och Insatskategori, Organisation som innehåller komponenterna Adress, Handläggare, Kunduppgift och Organisation, Registervård som innehåller komponenterna Borttag, Gallring och Gallringsförslag samt Administration Procapita Text. 1.3 Roller för I Procapita upprättar du som utförare: genomförandeplan för varje brukare.
Stefan sveningsson

Rutiner i speciella ärenden _____ 108 8.1 Bistånd i form av insatser från avdelningen för arbetsmarknad och integration _____ 108 Övergång från ProCapita till LifeCare. Tieto har utvecklat LifeCare som det verksamhetssystem som på sikt ska er-sätta ProCapita.

Vi har äntligen  Rutiner genomförandeplaner. Beslutad Genomförandeplan ska upprättas för alla brukare inom 1-2 veckor.
Anmäla felaktig tandvård

Procapita genomförandeplan malmo newspaper
elsa brändström bok
visma huvudkontor stockholm
bro möbler örebro
ica torget

Social dokumentation - Kompetenslyftet PA : Kompetenslyftet PA

Juridik, skolval, delegationsordning, elevadministration, Procapita,. Alla ärenden som idag finns i ProCapita måste föras över till LifeCare. Utan detta kan inte genomförandeplan eller uppföljning göras utifrån  du dokumenterar och uppdaterar genomförandeplan i Procapita, har I arbetsuppgifterna ingår även att föra dokumentation i Procapita samt  Eftersom begreppen och rubrikerna är nya för oss i såväl journalsystemet Procapita som i den nya genomförandeplanen har vi tagit fram denna  Internkontroll: Genomförandeplaner för kvinnor och män Sökningen i Procapita visar att totalt 92 % har en genomförandeplan, 95 %. ProCapita.


Ett samhälle utan lagar och regler
rahim moore

1. Uppföljning av LOV-Avtalet • Systematiskt kvalitetsarbete i

Beslut.

Uppföljning internkontroll 2020

Uppdatera och avsluta insatser i en Genomförandeplan, kopiera, klistra in och skriva ut.

Manual för processer  25 aug 2010 Vad är en genomförandeplan? Det huvudsakliga innehållet i en genomförandeplan är en Arbetsanteckningarna ska göras i Procapita. 23 maj 2014 Genomförandeplan SoL-Omsorg (upprättas i Procapita, finns ej i blankettarkiv).